มหาวิทยาลัยในเยอรมนี เห็นประโยชน์ของสมาธิ เปิดคอร์ส Middle Way Meditation

มหาวิทยาลัยเทคนิค ไกเซอร์ซลาวเธอร์น (Technische Universität Kaiserslautern) เมือง Kaiserslautern ประเทศเยอรมนี จัด 3 คอร์สสอนสมาธิให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมเต็มทุกคอร์ส http://winne.ws/n23424

3.8 พัน ผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคนิค ไกเซอร์ซลาวเธอร์น (Technische Universität Kaiserslautern) เมือง Kaiserslautern ประเทศเยอรมนี  จัดคอร์สสอนสมาธิให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ  ซึ่งจัดเป็น 3 คอร์ส สอนตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.30 น. โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายในเยอรมนี เป็นพระอาจารย์เทศน์สอน  พระอาจารย์ได้นำวิธีการเจริญสมาธิภาวนาแบบ Middle  Way Meditation ของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) มาสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้ผู้เข้าเรียนสมาธิในครั้งนี้ มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม แม้ช่วงเวลาการนั่งสมาธิจะสั้นก็ตาม  

มหาวิทยาลัยในเยอรมนี เห็นประโยชน์ของสมาธิ เปิดคอร์ส Middle Way Meditation
มหาวิทยาลัยในเยอรมนี เห็นประโยชน์ของสมาธิ เปิดคอร์ส Middle Way Meditation

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคนิค ไกเซอร์ซลาวเธอร์นแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 43 ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมด 450 แห่งในประเทศเยอรมนี

แชร์