ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2561

การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ .. การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยาก และเมื่อเราละโลกไปแล้ว ต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้น ไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์ ฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ต้องสะสมบุญให้เต็มที่ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา http://winne.ws/n25030

401 ผู้เข้าชม
ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2561

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2561

-วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ

-วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ

-วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ

-วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันออกพรรษา)  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ


วันพระหรือวันอุโบสถ

กำหนดโดยถือการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์ จากเดือนเต็มดวงจนถึงเดือนมืดและกลับเป็นเดือนเต็มดวงอีกครั้ง โดยคืนพระจันทร์เต็มดวงเรียก ขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์ค่อยๆ ดับ นับ แรม 1 ค่ำ 2 ค่ำ ตามลำดับ ถึง 15 ค่ำ เป็นวันพระจันทร์ดับพอดี จากนั้นเริ่มนับขึ้นจากวันขึ้น 1 ค่ำ 2 ค่ำ จนถึงขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันครบรอบ 1 เดือน

การเตรียมตัวไปวัดเพื่อทำบุญ

การเตรียมตัวไปวัดเพื่อทำบุญต้องเตรียมความพร้อม องค์ประกอบ 3 ประการคือ

1. การเตรียมกาย

ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเรียบ หรือสีที่ ไม่ฉูดฉาด ไม่หลวมไม่คับเกินไป เนื่องจากจะไม่คล่องตัว ไม่ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับ ไม่ใช้เครื่องประทินผิว เช่น น้ำหอม เป็นต้น รับประทานอาหารแต่พอดี ไม่อิ่มจน อึดอัด เพื่อประทังความหิว เนื่องจากหากมีอาการหิว กระหายจะทำให้จิตใจไม่สบายไปด้วย ควรงดเว้นอาหาร ที่อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย เป็นต้น

2. การเตรียมใจ

ให้ตัดความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้น เช่น เรื่อง ครอบครัวเรื่องการงานเป็นต้น

3. การเตรียมสิ่งของ

ให้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ อาหาร หวานคาว รวมถึงสิ่งของอื่น ๆ (ปัจจัยไทยธรรม) เพื่อไป ถวายพระสงฆ์ตามกำลังและความศรัทธา

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรมในการทำบุญของแต่ละวัด อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่หลักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่แล้วทุกวัดจะปฏิบัติเหมือนกันคือ

1.การทำวัตรสวดมนต์ (พระสงฆ์จะทำวัตร สวดมนต์ก่อน เมื่อพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์จบแล้ว อุบาสกอุบาสิกาจึงทำวัตรสวดมนต์ต่อจากพระสงฆ์ บางวัดอาจจะสวดมนต์แปล แต่บางวัดอาจจะสวดมนต์เป็นล้วน ๆไม่สวดแปลให้ทำตามธรรมเนียมของวัดนั้นๆ)

2.การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ 

3. การฟังธรรม

4.การบำเพ็ญจิตภาวนา

5. การถวายสังฆทาน

โดย...ทีมงานWinnews

แชร์