โซล่าร์เซลล์ พระทำ !!

การใช้ประโยชน์จากโซล่าร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ของพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน http://winne.ws/n25244

321 ผู้เข้าชม
โซล่าร์เซลล์  พระทำ !!

      วันที่ 8 พ.ย.2561 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพระครูวิมลปัญญาคุณ   เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ 5 บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า รถเข็น รถสามล้อ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เก็บเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เป็นการบริการสังคม จนได้รับการสนใจเป็นจำนวนมากเดินทางไปดูงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงสมณจัน 

 

โซล่าร์เซลล์  พระทำ !!

     ล่าสุดพระครูวิมลปัญญาคุณได้เดินทางไปที่เมืองชนะสมบูรณ์ แขวงจำปาสัก   สปป.ลาว เพื่อสอนและติดตั้งแผลงโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ขอบคุณภาพ / ข่าว : บ้านเมือง

แชร์