สมาธิในพระพุทธศาสนาช่วยหมอรักษาคนไข้ได้อย่างไร?

หมอรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ซิดนีย์เผย สมาธิในพุทธศาสนาเปลี่ยนชีวิตจิตใจเขาได้อย่างล้ำลึกจากหมอที่เครียดจนป่วย-เฉยเมยต่อคนไข้ กลายเป็นหมอชาวพุทธที่มีพรหมวิหารสี่ทั้งกายใจและจิตวิญาณ http://winne.ws/n25326

464 ผู้เข้าชม
สมาธิในพระพุทธศาสนาช่วยหมอรักษาคนไข้ได้อย่างไร?

พุทธศาสนาได้ช่วยหมอรักษาผู้ป่วยมะเร็งดูแลผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตได้อย่างไร? 

How Buddhism helped this cancer doctor care for his dying patients ที่มา:https://t.co/v5dHHX4saq

สมาธิในพระพุทธศาสนาช่วยหมอรักษาคนไข้ได้อย่างไร?

โจนาธาน เพจ หมอรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ซิดนีย์เผย สมาธิในพุทธศาสนาเปลี่ยนชีวิตจิตใจเขาได้อย่างล้ำลึกจากหมอที่เครียดจนป่วย-เฉยเมยต่อคนไข้ กลายเป็นหมอชาวพุทธที่มีพรหมวิหารสี่ รักษาทั้งกายใจจิตวิญญาณ ให้ผู้ป่วยนั่งสมาธิด้วย

หมอย้ำ"ใจอยู่ในตัวจะเห็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งทุกข์ลดได้ด้วยสมาธิ" 

ที่มา:https://t.co/sXUwsv2P6N


ขอบคุณข้อมูลจากทวิตเตอร์

[email protected]

แชร์