ประกาศแล้ว ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ 345-825 บาท มีผล 1 ม.ค. 62

ข่าวดีของผู้ใช้แรงงาน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศปรับอัตราค่าจ้าง 19 อาชีพ เป็นเงินตั้งแต่ 345-825 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นี้ http://winne.ws/n25439

3.9 พัน ผู้เข้าชม
ประกาศแล้ว ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ 345-825 บาท มีผล 1 ม.ค. 62

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 อาชีพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

              ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 มีมติในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว 19 อาชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ได้แก่ 

              1. สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ585 บาท 

              2. สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 560 บาท และระดับ3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 650 บาท 

              3. สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 

              4. สาขาอาชีพช่างเย็บ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ345 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550 บาท 

              5. สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาทและระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 825 บาท 

              6. สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท และระดับ3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 480 บาท 

              7. สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 355 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท และระดับ3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท 

              8. สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท 

              9. สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท 

              10. สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาทและระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 

              11. สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็กระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาทและระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 

              12. สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 460 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550 บาท 

              13. สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน10 ตัน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ475 บาท 

              14. สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ465 บาท 

              15. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ455 บาท 

              16. สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ380 บาท 

             17. สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 395 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ455 บาท

             18. สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 365 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 450 บาท

             19. สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แชร์