พ่อเมืองมหาสารคาม นำทีม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า รับรูถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว http://winne.ws/n25666

477 ผู้เข้าชม
พ่อเมืองมหาสารคาม นำทีม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562

       จ.มหาสารคาม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30น.ที่บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวของจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด 

       นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

พ่อเมืองมหาสารคาม นำทีม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562

       นาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอำเภอนาดูน เป็นผู้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มุมมองใหม่ เปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า รับรูถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนในท้องถิ่น

       สำหรับ “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16- 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม และสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด“งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562 (วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562) ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN และทาง face book Live เพจออนซอนสารคาม เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น. 


ขอบคุณภาพ/ข่าว   :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

พ่อเมืองมหาสารคาม นำทีม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562
พ่อเมืองมหาสารคาม นำทีม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562
พ่อเมืองมหาสารคาม นำทีม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562
แชร์