เปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้วในวันที่ 7 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จะเปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. http://winne.ws/n27186

3.2 พัน ผู้เข้าชม
เปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้วในวันที่ 7 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

        วันที่ 5 มิ.ย. 63  เว็บไซต์ มีประกาศ ดังนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จะเปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. สำหรับคนไทยจะไม่เสียค่าเข้าชม ในส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเสียค่าเข้าชมคนละ 500 บาท

ที่มา https://www.thairath.co.th

แชร์