ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2560

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2560 ..นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ 29 - 30 กันยายน, 1 - 2 ตุลาคม ..นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน http://winne.ws/n18037

6.1 พัน ผู้เข้าชม
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2560แหล่งภาพจาก YouTube

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2560

------------------------------------

นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ 29 - 30 กันยายน, 1 - 2 ตุลาคม

------------------------------------

นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน

------------------------------------

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2560
แชร์