ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง

ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณด้วยผักสดและข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ http://winne.ws/n25667

467 ผู้เข้าชม
ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง
ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง

       จ.พิจิตร นักท่องเที่ยวจากเมืองเหนือ ปลื้มกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ ชื่นชมชาวพิจิตรสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

       วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณกำแพงแห่งความภักดี ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณด้วยผักสดและข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนถึง 89 ภาพ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ให้ชาวพิจิตรและนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับความวิจิตรบรรจงและความจงรักภักดีผ่านพระบรมสาทิสลักษณ์
       สำหรับโครงการตักบาตรรับอรุณ จังหวัดพิจิตรจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 07.30 น. เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจการทำบุญ และยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

ส.ปชส.พิจิตร .. ภาพ/ข่าว
9 ก.พ. 62


ขอบคุณภาพ/ข่าว  :  เพจ ส.น.ง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง
ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง
ผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง
แชร์