ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!

ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !! http://winne.ws/n25674

418 ผู้เข้าชม

     ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ  ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!

ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ  ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพนธ์ 2562  วัดพระธรรมกายจัดพิธีอธิษฐานจิตใบอนุโมทนาบัตรจำนวน 3 ล้านกว่าใบที่เหล่าลูกศิษย์จากทั่วโลกได้ร่วมกันนำมาบริจาคให้แก่ทางวัด 

ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ  ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!

     โดยจุดประสงค์ของการรวบรวมใบอนุโมทนาบัตรหลายล้านใบในครั้งนี้  เพื่อเป็นหลักฐานใช้แสดงให้เห็นว่าศาสนสถานทุกอย่างที่ก่อสร้างภายในวัดได้มาจากทรัพย์ที่เหล่าผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมายได้ร่วมกันนำมาบริจาคทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ  อาคารสถานที่ทุกอย่างภายในวัดไม่ได้สร้างมาจากทรัพย์ทีได้มาจากการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด  ดังน้ันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ  ทางวัดพระธรรมกายจึงได้จัดรวบรวมใบอนุโมทนาบัตร และนำทุกๆคนมารวมกันประกอบพิธีอธิษฐานจิตเพื่อแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ใจในครั้งนี้.

ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ  ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!
ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ  ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!
ธรรมกายเตรียมยื่นอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ  ยืนยันศิษย์ทุกคนคือเจ้าของวัด !!

ที่มา : เฟซบุ๊ค สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

แชร์