วธ. เตรียมเสนอ “โนรา” ขึ้นบัญชีมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอ “โนรา” ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การยูเนสโกในการประชุมประจำปี 2562 http://winne.ws/n25801

408 ผู้เข้าชม

     กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอ “โนรา” ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การยูเนสโกในการประชุมประจำปี 2562

วธ. เตรียมเสนอ “โนรา” ขึ้นบัญชีมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก

      วันนี้ (๑๒ มี.ค.๖๒) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบเอกสารนำเสนอ “โนรา” ภายใต้ชื่อ Nora, Dance Drama in Southern Thailand  ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก และ ครม.เห็นชอบให้ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอโนราในฐานะตัวแทนประเทศไทย เพื่อขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ฯ

วธ. เตรียมเสนอ “โนรา” ขึ้นบัญชีมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก

    เนื่องจากตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กำหนดให้รัฐภาคีนำเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายในเดือนมีนาคมทุกปีและจะใช้เวลาพิจารณารายการอย่างน้อย ๑ ปี และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ โดยปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลกำหนดประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๙ – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย

อ่านรายละเอียด : thairnews

แชร์