ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ

พุทธศาสนิกชน ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย http://winne.ws/n29090

4.5 พัน ผู้เข้าชม
ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ

       พุทธศาสนิกชน ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย


        ที่ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พาหะ ปลัดอาวุโสอำดภอด่านซ้าย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตร พัฒนาการอำภอด่านซ้าย สรรพกรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย สมาชิกเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านซ้าย พุทธศาสนิกชน ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริม ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย

ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ

      ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมเมืองคุณธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย เมืองคุณธรรม และเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น


       อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และจรรโลงไว้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ข้อที่ 6 Open Town to Arts and Culture (เลยเมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า" ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธตลอดทั้งปีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ
ชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ
แชร์