คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ เข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย

คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ จำนวนกว่า 200 รูป / ท่าน ได้เดินทางมาเข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย เป็นเวลา 7 วัน http://winne.ws/n25908

717 ผู้เข้าชม
คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ เข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย

     คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 130 รูป และแม่ชีจำนวน  34 ท่านชาวเมียนมาร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบัน Kuthodaw Yeikthar Pariyatti Monastery สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ได้เดินทางมายังวัดพระธรรมกาย  ประเทศไทย  เพื่อเข้าอบรมเรียนรู้ในโครงการ UG5 & Buddhist Community Development Learning Program  ที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดทำขึ้น  ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน ที่ผ่านมา  

คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ เข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย

     โดยการอบรมของโครงการดังกล่าวเป็นบทฝึกเรื่องความดีสากล  คือ ความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ความตรงต่อเวลา  ความสุภาพและสมาธิ  ผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เช่น  ฝึกเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำ  การจัดเก็บสิ่งของเครืองใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบ  นอกจากนี้ยังรวมถึงเรืองกิริยาท่าทางต่างๆของบุคคล คือ การลุกนั่ง ยืน เดิน และการนอน  ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับเพศภาวะของตน  และการฝึกตัวเองผ่านบทฝึกดังกล่าวมีผลต่อการปฏิบัติสมาธิอย่างไร 

คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ เข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย
คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ เข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย
คณะพระนิสิต-แม่ชีชาวเมียนมาร์ เข้าอบรม UG 5 ที่วัดพระธรรมกาย

ภาพ / ข้อมูล : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

แชร์