โคราช เตรียมจัดงานวิสาขบูชา 62 อย่างยิ่งใหญ่ยาวนานทีสุด

โคราช เตรียมจัดงานวิสาขบูชา 62 อย่างยิ่งใหญ่ยาวนานทีสุด ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช http://winne.ws/n25958

867 ผู้เข้าชม

     โคราช เตรียมจัดงานวิสาขบูชา 62 อย่างยิ่งใหญ่ยาวนานทีสุด ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

โคราช เตรียมจัดงานวิสาขบูชา 62 อย่างยิ่งใหญ่ยาวนานทีสุด

     จัดต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบเป็นปีที่ ๑๒ สำหรับงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม มูลนิธิพุทธบารมี กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค ๓ เทศบาลนครนครราชสีมา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช จัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒”

     วันที่ ๒ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๓๒ วัน ถือเป็นงานบุญยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในโลก จัดขึ้น ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช โดยในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และต้อนรับคณะทูตตัวแทนจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “วันสำคัญในพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา”

     ภายในงานพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ (อินเดียศรีลังกา เมียนมาร์ และประเทศไทย) ปูชนียะ…สูงค่าแก่การสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้” ที่ปรารถนาเพียงให้นำพระไตรปิฎกออกจากตู้มาสู่ใจ ให้สาธุชนเข้าใจน้อมนำไปปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ โดยภายในนิทรรศการได้อัญเชิญตู้พระไตรปิฎกจากวัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รวบรวมพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาและภาษาบาลีสันสกฤต ฉบับสยามรัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ เล่มไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง พร้อมจัดทำห้องฉายแสงสอนคติธรรมบนศิลาจารึก ชื่อห้อง “แสงทอง มองแสงธรรม” และจัดแสดง ธรรมจักร ล้อแห่งธรรม คือจักรแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนให้ขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลก เสาอโศก เสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านรายละเอียด : 77kaoded

แชร์