พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 62

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ปี 62 http://winne.ws/n26025

504 ผู้เข้าชม

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 160 รูป/คน และพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

     ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาประกาศยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 จำนวน 160 รูป/คน แบ่งเป็น พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป ฆราวาส จำนวน 61 คน และหน่วยงาน 8 แห่ง 

     โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายรางวัลแก่พระเถระทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ 

-พระราชภาวนาพิธาน วิ. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา 

-นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดละครเรื่องบุพเพสันนิวาส กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น 

-นางแองเจลิก้า มาเรีย ฮินเตอร์ไมเออร์ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศเยอรมนี 

-นายกฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ ๗๑๑ 

เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อีกด้วย


ที่มาภาพ/ ข่าว : thairnews

แชร์