แจ้งกำหนดการสรงน้ำศพ พระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร. อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่

กำหนดการสรงน้ำศพ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ สรงน้ำศพพระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร. http://winne.ws/n27725

1.4 พัน ผู้เข้าชม
แจ้งกำหนดการสรงน้ำศพ พระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร. อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่

แจ้งกำหนดการสรงน้ำศพ

พระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร.

อดีตเจ้าคณะตำบลลาดสวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่


วันอังคาร ที่  20 เมษายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ สรงน้ำศพพระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร.


เวลา 16.00 น. -พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

- ประธานในพิธี สรงน้ำสรงศพพระครูสุนทรธัญรักษ์,ดร.

- เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีบรรจุ

- ทอดผ้าบังสุกุล

- กรวดน้ำ

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียน

- พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

- ทอดผ้าบังสุกุล

- กรวดน้ำ

- เสร็จพิธี


หมายเหตุ: เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป

โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง


ที่มา https://www.facebook.com/wkk59

แชร์