นั่งสมาธิเป็นประจำ ช่วยให้ระบบความคิดดีขึ้น

นั่งสมาธิเป็นประจำ ช่วยให้ระบบความคิดดีขึ้น http://winne.ws/n26027

561 ผู้เข้าชม
นั่งสมาธิเป็นประจำ ช่วยให้ระบบความคิดดีขึ้น

   นักประสาทวิทยาจากคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และทีมงาน  ได้ทำการศึกษาและค้นคว้าผลของการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ พบว่า การนั่งสมาธิเป็นประจำเพียง 15-20 นาทีต่อวัน ทำให้มีสารบางตัวเกิดขึ้นในสมองที่ช่วยในเรื่องการตัดสินใจ ความคิด และความจำ  ทำให้สมองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ที่มา : https://www.tnnthailand.com/content/7539

แชร์