"ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู" วันวิสาขปุณณมี ยิ่งใหญ่ตระการตา !!

จ.กาฬสินธ์ุ จัดงานวันวิสาขปุณณมี "ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู" ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 http://winne.ws/n26050

454 ผู้เข้าชม

     จ.กาฬสินธ์ุ  จัดงานวันวิสาขปุณณมี  "ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู"  ประจำปี 2562  อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา  ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์


"ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู"   วันวิสาขปุณณมี  ยิ่งใหญ่ตระการตา !!

     โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562   ร่วมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก

.......................

     นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562 เป็นงานประเพณีที่ อ.กมลาไสย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 6 ซึ่งทางจังหวัดตระหนักในความสำคัญของงานบุญประเพณีและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีนโยบายที่จะยกระดับเป็นงานประจำปีด้วย โดยร่วมกับทุกภาคจัดงานวิสาขปุณณมีขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

     โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเป็นแหล่งอารยธรรมด้านโบราณคดี ยุคทวารวดี ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิเอเชีย ซึ่งมีอายุเก่าแก่ยาวนานถึง 1,200 ปี ซึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ และสมควรได้รับการเชิดชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ถือเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น


อ่านรายละเอียด : naewna

แชร์