กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมงานวิสาขบูชา

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมงานวิสาขบูชา ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร http://winne.ws/n26059

426 ผู้เข้าชม
กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมงานวิสาขบูชา

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นำคณะทูตจาก 9 ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาว และเมียนมา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน เข้าร่วมพิธีกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเทศกาลวิสาขบูชา   ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร  โดยมี พระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมงานวิสาขบูชา

     สำหรับในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดนั้น  ทางกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมประจำจังหวัด  คณะสงฆ์  ข้าราชการ และเครือข่ายประจำจังหวัดนั้น ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และประกอบพิธีวันวิสาขบูชาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  

กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมงานวิสาขบูชา

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรม  การลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท  และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ซึมซับ และเรียนรู้ถึงความสำคัญของกิจกรรมทางพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง

กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมงานวิสาขบูชา

ที่มา : innnews

แชร์