เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

ภายหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 http://winne.ws/n26078

461 ผู้เข้าชม
เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

       ภายหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีฯ อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ที่จะจัดขึ้น 7 วันเต็มระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. เวลา 18.30-21.30 น. บริเวณสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

       ซึ่งการแสดงมหรสพสมโภชบริเวณเวทีกลาง ท้องสนามหลวง ภายหลังจากพิธีเปิด จะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร จำนวน 3 ตอน คือ ตอนสถลมาศเฉลิมราชจักรี โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอนเล่ห์อสุรีเมืองลงกา โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอนบรมราชาภิเษกพระราม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดชม เพราะเป็นการแสดงที่นับว่าชมได้ยาก รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TGN) 170 ประเทศทั่วโลกด้วย

       กำหนดการแสดงมหรสพสมโภช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

       สำหรับการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องจากวาระสำคัญในการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในอดีตพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่ามีมหรสพสมโภชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้รื้อฟื้นการแสดงแบบโบราณพระราชพิธี โดยผู้เชี่ยวชาญของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มาร่วมกันปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย

เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

       ในส่วนของต่างจังหวัด ก็จะมีการจัดการแสดงในทุกจังหวัดเช่นกัน ซึ่งแต่ละจังหวัดได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ชมทุกช่วงวัย อย่าง ภาคเหนือ จะมีการแสดง ฟ้อนราชสำนักล้านนา มหกรรมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา, ภาคกลาง มีการบรรเลงมหกรรมดนตรีไทย การแสดงกลองยาวและการแสดงของไทยทรงดำ,

เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงหมอลำ ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย และคณะการแสดงจากสมาคมญวน และการแสดงโปงลางของสถาบันการศึกษา และ ภาคใต้การแสดงวงออร์เคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสตร้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ โนรา คณะไข่เหลี่ยม วิเชียรศรชัย หนังตะลุงคณะไข่นุ้ย และการแสดงพื้นบ้านโนราห์ รองเง็ง

เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

         สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมชมการแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณท้องสนามหลวง ทางรัฐบาลขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีเหลือง โดยเฉพาะสุภาพสตรีหากนุ่งกระโปรง ต้องยาวคลุมเข่า ในวันเปิดงาน 22 พฤษภาคม สามารถเข้าบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้านั่งประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนพิธีการเริ่มขึ้น แต่สำหรับช่วงวันที่ 23-28 พฤษภาคม สามารถเข้าบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

อ่านต่อที่ https://www.springnews.co.th

แชร์