อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"

อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคีจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินีฯ" http://winne.ws/n26172

527 ผู้เข้าชม
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"

       เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน จิตอาสาตำบลคลองสาม ชมรมเรารักคลองสาม และชมรมจิตอาสาอนุรักษุ์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

       เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดตกแต่งให้สะอาดสะอ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง(ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) เเละต้นประดู่ป่า จำนวน 99 ต้น ณ บริเวณถนนเลียบคลองสาม หมู่ที่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ขอบคุณเนื้อหา/ภาพ  :  

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

ชมรมเรารักคลองสาม 

ชมรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
อ.บ.ต.คลองสาม ร่วมกับ องค์ภาคี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินีฯ"
แชร์