"กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน" สร้างโอกาสลูกหลานชาวเกษตรกร

"กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาชนลูกหลานชาวเกษตรกร http://winne.ws/n26213

281 ผู้เข้าชม

     "กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน"  เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาชนลูกหลานชาวเกษตรกร

"กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน"  สร้างโอกาสลูกหลานชาวเกษตรกร

     เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562  กรมชลประทานได้จัดงานพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี   ภายในงานได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในหน่วยงาน  โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.  

"กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน"  สร้างโอกาสลูกหลานชาวเกษตรกร

     ต่อมาในช่วงสายเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

      หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชยลูกหลานเกษตรกร ในโครงการ “กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรในด้านวิศวกรรมชลประทาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงาน

"กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน"  สร้างโอกาสลูกหลานชาวเกษตรกร
แชร์