"ค่ายพหุวัฒนธรรม" เรียนรู้จากการสื่อสารเพื่อน้องๆ

"ค่ายพหุวัฒนธรรม" โครงการดีๆ สำหรับเยาวชนที่นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารกันแล้ว ยังได้ร่วมสนุกกับพี่ๆ ในกิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกด้วย http://winne.ws/n26224

364 ผู้เข้าชม

     "ค่ายพหุวัฒนธรรม"  โครงการดีๆ สำหรับเยาวชนที่นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารกันแล้ว  ยังได้ร่วมสนุกกับพี่ๆ ในกิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกด้วย

"ค่ายพหุวัฒนธรรม" เรียนรู้จากการสื่อสารเพื่อน้องๆ

      เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562  สมาคมเยาวชนเพื่อสันติภาพ ร่วมกับโรงเรียนสุคิริน  ต. มาโมง  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส  จัดกิจกรรมเยาวชนในชื่อ "ค่ายพหุวัฒนธรรม"  ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยกิจกรรมภายในค่าย  น้องๆจะได้ร่วมสนุกกับพี่ในกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารต่างๆ จากพี่ๆอีกด้วย 

"ค่ายพหุวัฒนธรรม" เรียนรู้จากการสื่อสารเพื่อน้องๆ
"ค่ายพหุวัฒนธรรม" เรียนรู้จากการสื่อสารเพื่อน้องๆ

ที่มา : เพจ สมาคมเยาวชนเพื่อสันติภาพ

แชร์