บันทึกเปลือกไม้โบราณ คาดเป็นหลักฐานพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุด

ม้วนบันทึกที่จารึกด้วยลายมือและมีเนื้อหาในทางพุทธศาสนาซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาถูกค้นพบเมื่อต้นยุค 90s นักวิชาการเชื่อว่าบันทึกเหล่านี้ช่วยให้ย้อนเข้าใกล้ข้อมูลยุคที่ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า http://winne.ws/n26249

417 ผู้เข้าชม
บันทึกเปลือกไม้โบราณ คาดเป็นหลักฐานพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุด(ซ้าย) ชิ้นส่วนหนึ่งของบันทึกเปลือกไม้โบราณ เชื่อว่า เป็นข้อความทางพุทธศาสนาที่เก่าที่สุดเท่าที่ค้นพบ (ภาพจาก หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ, Public Domain)

     ม้วนบันทึกที่จารึกด้วยลายมือและมีเนื้อหาในทางพุทธศาสนาซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาถูกค้นพบเมื่อต้นยุค 90s  นักวิชาการเชื่อว่าบันทึกเหล่านี้ช่วยให้ย้อนเข้าใกล้ข้อมูลยุคที่ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า  ซึ่งมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าข้อความที่บันทึกบนเปลือกไม้อาจมีที่มาจากนิกายธรรมคุปตกะ (Dharmaguptaka school) ที่แตกแขนงออกมาจากนิกายมหีศาสกะ (Mahīśāsakas)

อ่านรายละเอียด : silpa-mag

แชร์