ความดี 4 ประการ ที่ผู้ครองเรือนพึงมี

เมื่อประสบความสำเร็จ ก็ไม่หลวงระเริงไปกับคำชม เมื่อประสบความล้มเหลว ก็ไม่หมดกำลังใจ ... http://winne.ws/n26295

1.3 พัน ผู้เข้าชม

     ความดี 4  ประการที่ผู้ครองเรือนพึงมี

เมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุข

     เมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยัน

ไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยามได้

ทำกิจของตนเองด้วยความหมั่นเพียร  ไม่ปล่อยปละธุระ

ขยันหาทรัพย์  รู้จักเก็บ รู้จักใช้  ชีวิตก็ปลอดภัยมีสุข

     เมื่อมีโภคทรัพย์ก็ต้องรู้จักแบ่งปัน

ปันกันกิน  ปันกันใช้ ปันความสุขสู่ผู้อื่นบ้าง

ในวันที่เรามีก็ควรรู้จักให้  อย่าเย่อหยิ่งไม่ช่วยเหลือใคร

เผื่อวันที่เราไม่มี  จะได้มีใครมาช่วยเหลือเราบ้าง

     เมื่อประสบความสำเร็จ  ก็ไม่หลงระเริง

ไม่หลงตน  ไม่ยกตนข่มท่าน  ไม่มัวเมาความสำเร็จในอดีต

ไม่หลงคำชมจนหลงทาง  มุ่งสู่ความสำเร็จให้ยิ่งๆขึ้นไป

     เมื่อประสบความล้มเหลว  ก็ไม่หมดกำลังใจ

ไม่ตัดพ้อต่อว่า  ไม่โทษชะตาฟ้าดิน  ไม่โทษผู้อื่น

แต่มองตนเอง  ปรับปรุงตนเอง มุ่งแก้ไขที่ตน

เอาความล้มเหลว  เป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จเบื้องสูงต่อไป

     ความดีทั้ง 4  ประการนี้  อย่าให้ห่างหายจากใจเรา

ทุ่มเทกระทำอย่างต่อเนื่อง  ย่อมได้สิ่งดี

ย่อมมีความสุขตลอดไป

 


-------------------------

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ  : “ส่องธรรมล้ำภาษิต3”

    

 

 

แชร์