ความดีข้ามภพ

เสียงดี ได้มาจากการไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ได้สวดมนต์ไหว้พระ และสรรเสริญคนดีมาข้ามภพข้ามชาติ .. คนมีบุคลิกดี อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาศีลมาดี ... http://winne.ws/n26483

732 ผู้เข้าชม
ความดีข้ามภพ


คำถาม :

          อยากทราบว่าคนที่มีเสียงดี  หรือบุคลิกดี เขาได้คุณสมบัตินี้มาได้อย่างไร ?

 

หลวงพ่อ :

          เสียงดี ได้มาจากการไม่พูดเท็จ  ไม่พูดส่อเสียด  ไม่พูดเพ้อเจ้อ  ได้สวดมนต์ไหว้พระ  และสรรเสริญคนดีมาข้ามภพข้ามชาติ

            คนมีบุคลิกดี  อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาศีลมาดี  ไม่เคยไปทุบตีทำร้ายใคร  ไม่เคยฆ่าใคร รู้จักขวนขวายช่วยเหลืองานบุญงานกุศล มีความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ ผู้ปฏิบัติธรรมข้ามภพข้ามชาติมา ย่อมจะได้บุคลิกที่ดีเป็นบุญติดตัวมา

            เมื่อได้บุคลิกดี  ได้เสียงที่ดีมาแล้ว  ก็เอาคุณสมบัติที่ดีนี้ไปใช้สร้างความดีเพิ่ม  เช่น เอาเสียงดีๆ มาเทศน์  มาชวนคน  มาสอนคนให้ทำความดี  เอาบุคลิกดีๆ มาเป็นผู้นำประกอบการบุญการกุศล เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก เรียกว่า  เอาบุญต่อบุญ  คนที่ฉลาดใช้บุญได้ถูกต้อง  บุญก็ยิ่งสะสมมากขึ้นเป็นทวีคูณ

            แต่นั่นแหละ  ผู้ที่มีบุคลิกดี  เสียงดีก็ต้องระมัดระวัง  อย่านำสิ่งดีๆ ไปใช้ในทางที่ผิด  เช่น  เอาเสียงดีๆไปร้องเพลงยั่วยุกาม  เอาบุคลิกดีๆไปยกตนข่มท่าน หรือเอาไปหลอกลวงเขาให้หลงไว้วางใจ แล้วลอบทำร้าย  ปอกลอก  แบบนี้เรียกว่าเอาบุญไปเป็นต้นตอของบาป  เป็นประเภทต้นตรง  ปลายคด น่าเสียดาย ภพชาติต่อไปบุญงบนี้คงหมด คือนอกจากเสียงไม่ดี  บุคลิกไม่ดีแล้ว  ก่อนหน้านั้นยังตกนรกเสียย่ำแย่อีกด้วย. 

แชร์