ฆ่าคนตาย-ฆ่าตัวตาย

..การฆ่าผู้อื่นตายถ้าไปฆ่าคนเลวๆ คนกระจอกงอกง่อย ความจริงก็บาป แต่ว่าถ้าฆ่าพระอรหันต์นั้นบาปหนักถึงขั้นอนันตริยกรรม คือบาปที่สุดเลย.. http://winne.ws/n26484

961 ผู้เข้าชม
ฆ่าคนตาย-ฆ่าตัวตาย


คำถาม :

          การฆ่าตัวตายมีบาปเท่ากับการฆ่าผู้อื่นหรือไม่ ?

 

หลวงพ่อ :

            มันขึ้นอยู่แต่ละกรณี  แต่ละบุคคล การฆ่าผู้อื่นตายถ้าไปฆ่าคนเลวๆ คนกระจอกงอกง่อย  ความจริงก็บาป  แต่ว่าถ้าฆ่าพระอรหันต์นั้นบาปหนักถึงขั้นอนันตริยกรรม  คือบาปที่สุดเลย

            ทีนี้ถ้าฆ่าคนอื่น  ซึ่งไม่ใช่พระอรหันต์  และก็ไม่ใช่เป็นคนมีความดีมากนัก  เทียบกับฆ่าตัวตาย  ฆ่าตัวตายก็บาปมากกว่า  แต่ว่าถ้าเทียบกับฆ่าพระอรหันต์การฆ่าตัวตายกลับบาปน้อยกว่าฆ่าพระอรหันต์ นี่ขึ้นอยู่กับกรณีๆไป แล้วถ้าจะให้ดีละก้ออย่าไปฆ่าใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือใครๆก็ตามนะ.

แชร์