อำเภอด่านซ้าย จัด"กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ" ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 ในการปฏิบัติบูชา

พุทธศาสนิกชนอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกันตักบาตร ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น http://winne.ws/n26633

934 ผู้เข้าชม
อำเภอด่านซ้าย จัด"กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ" ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 ในการปฏิบัติบูชา

       พุทธศาสนิกชนอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกันตักบาตร ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น

       (17 ต.ค. 2562)  ณ ลานวัฒนธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนอำเภอด่านซ้าย ได้ร่วมกันตักบาตรตาม "กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมเมืองคุณธรรมตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย เมืองคุณธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และจรรโลงไว้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ข้อที่ 6 Open Town to Arts and Culture (เลยเมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า" ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธตลอดทั้งปีขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สวท.ด่านซ้าย

อำเภอด่านซ้าย จัด"กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ" ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 ในการปฏิบัติบูชา
อำเภอด่านซ้าย จัด"กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ" ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 ในการปฏิบัติบูชา
อำเภอด่านซ้าย จัด"กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ" ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 ในการปฏิบัติบูชา
แชร์