พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"

จังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ http://winne.ws/n26640

588 ผู้เข้าชม
พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"

       จังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์

         เช้าวันนี้ (19 ต.ค. 62) ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน จำนวนมากร่วมทำบุญในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์

พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"
พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"

          การจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ในปีนี้ โดยประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งมีความเชื่อกันว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน จึงได้มีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะขึ้น และเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว เป็นการแบ่งปันและการให้ทาน ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"
พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"
พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"
พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญ"ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล"


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สวท.กาฬสินธุ์

แชร์