เตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มั่นใจชาวพุทธจะได้รับข่าวดี ขณะที่“เอกสารฉบับสมบูรณ์ หรือNomination Dossier” จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคมนี้ http://winne.ws/n26646

703 ผู้เข้าชม
เตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

       วันนี้ (21ต.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการมรดกโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะร่วมหารือ

เตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

       โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า การจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ เพื่อประกอบการนำเสนอ "พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช" เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก ขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

       โดยรายละเอียดเนื้อหาในเอกสารมีความสมบูรณ์และครอบคลุม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการ ประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านและสื่อมวลชน ซึ่งทางฝ่ายวิชาการได้ใช้เวลาร่วม 6 ปี ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว หลังได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อปี 2556 ให้อยู่ใน “บัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือTentative List)” ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2,4,6 โดยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562 นี้

เตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

        ขณะที่ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กล่าวว่า ทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ได้เร่งจัดทำ “เอกสารฉบับสมบูรณ์ หรือNomination Dossier” 

       ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา จำนวน 9 บท และมีเอกสารประกอบหรือภาคผนวกอีก จำนวน 14 เล่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือคณะกรรมการของกรมศิลปากร ,คระกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อองค์การยูเนสโก เพื่อรับการพิจารณาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมั่นใจว่าเอกสารฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะแล้วภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562 นี้ มีความเสร็จสมบูรณ์ และผ่านการสอบทานจากผู้เชี่ยวชาญหลายรอบ รวมทั้งมีการเรียบเรียงหลักฐานอย่างชัดเจนถูกต้อง จึงมั่นใจว่าประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศจะได้รับฟังข่าวดีอย่างแน่นอน

อ่านต่อที่  https://www.banmuang.co.th

แชร์