ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมการทอดกฐินในครั้งนี้ http://winne.ws/n26657

688 ผู้เข้าชม
ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

      ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

          วานนี้ (22 ตุลาคม 2562)  ณ วัด กม.26 ในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วม

          ทั้งนี้ การทอดกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก ทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนนำไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

        สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แห่งละ 30,000 บาท แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่ อีกด้วย

ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด กม.26 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สวท.ยะลา

แชร์