30 ต.ค.นี้ เปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2

ครม. อนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 http://winne.ws/n26658

832 ผู้เข้าชม
30 ต.ค.นี้  เปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2

       ครม. อนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

       นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการขยายตัวและเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ส่งเสริมอำเภอแม่สอด – เมืองเมียวดี ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค และลดปัญหารการจราจรของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 โดยกำหนดเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์