นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ

นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ วิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปี 2563 http://winne.ws/n26692

888 ผู้เข้าชม
นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ

       วันนี้ 30 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ

       นายถาวรวัฒน์   คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สนับสนุนการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาเป็นมงคลแก่ชีวิต

นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. จัดพิธีสวดมนต์บูชาพระบรมธาตุฯ เจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุ เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา จุดเทียน เดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ 3 รอบ 

        เวลา 21.00 น. ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ ลานหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 23.00 น.ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์กล่าวนำขอขมาพระบรมธาตุ เวลา 23.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากศาลาประดู่หก ผ่านวัดพระมหาธาตุฯ แล้ววนกลับที่ประตูไชยสิทธิ์ไปเข้าเส้นชัยที่ศาลาประดู่หก รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร  เวลา 23.59 น. นับถอยหลัง(Count Down) สู่ปี 2563 ประธานในพิธีตีฆ้องต้อนรับปีใหม่

นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ

       วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. ประธานสงฆ์ นำแผ่เมตตาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนรับพรปีใหม่จากประธานสงฆ์  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เวลา 05.00 น. กิจกรรมบุญให้ทานไฟแด่พระสงฆ์ประมาณ 200 รูป บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และเวลา 06.30 น. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 4714.

อ่านต่อที่  https://www.banmuang.co.th

แชร์