สถาปนิกล้านนา’62 “มอง เมียง ใหม่”

กรรมาธิการสถาปนิกล้านนาจัดงานสถาปนิกล้านนา’62 ภายใต้แนวคิด “มองเมียง ใหม่ : re search heritage ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ http://winne.ws/n26768

645 ผู้เข้าชม

สถาปนิกล้านนา’62 “มอง เมียง ใหม่”

สมาคมสถาปนิกสยามฯในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาจัดงานสถาปนิกล้านนา’62 ภายใต้แนวคิด “มองเมียง ใหม่ : re search heritage” ชมมรดกทางสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่และกิจกรรม Chaing Mai Tour  ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สถาปนิกล้านนา’62 “มอง เมียง ใหม่”
แชร์