ศิลปินดาราสายบุญ กิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัท-คุณเบญจา ไหว้พระบรมเกศาธาตุ

ศิลปินดาราสายบุญ นำโดยกิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัทพิธีกรเทวดา-และคุณจาเบญจา สักการะพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ขอเชิญชวนทั่วประเทศ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตึกเพ็ชร สักการะ มี 3 รอบ เช้า-บ่าย-เย็น http://winne.ws/n26781

724 ผู้เข้าชม

     ศิลปินดาราสายบุญ นำโดยกิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัทพิธีกรเทวดา-และคุณจาเบญจา

สักการะพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ  

ขอเชิญชวนทั่วประเทศ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตึกเพ็ชร สักการะ จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563  มี 3 รอบ  เช้า-บ่าย-เย็น

คณะศิลปินดาราสายบุญร่วมเจริญสวดมนต์ภาวนา

ศิลปินดาราสายบุญ กิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัท-คุณเบญจา ไหว้พระบรมเกศาธาตุ

พระบรมเกศาธาตุ

ศิลปินดาราสายบุญ กิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัท-คุณเบญจา ไหว้พระบรมเกศาธาตุ

พระบรมเกศาธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

ศิลปินดาราสายบุญ กิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัท-คุณเบญจา ไหว้พระบรมเกศาธาตุ

คณะศิลปินดาราสายบุญ ถวายสังฆทาน

ศิลปินดาราสายบุญ กิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัท-คุณเบญจา ไหว้พระบรมเกศาธาตุ

คณะศิลปินดาราสายบุญสักการะ พระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ

ศิลปินดาราสายบุญ กิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัท-คุณเบญจา ไหว้พระบรมเกศาธาตุ

ศิลปินดาราสายบุญ นำโดยกิ๊ก มยุริญ-ป๊อบโชตณภร-ปอลธนัทพิธีกรเทวดา-และคุณจาเบญจา

น้อมถวายสักการะพิธีประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพ เนื่องวาระโอกาส

พระพุทธศาสนาไทย และศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ร่วมจัดพิธีสักการะ พระบรมเกศาธาตุ

และพระบรมสาริกธาตุ ซึ่งเก็บรักษามากว่า 700 ปี ไม่เคยนำออกมาเผยแพร่ เพื่อเป็นมหากุศล

ชาวไทย  

ขอเชิญชวนร่วมสักการะ พร้อมกันทั่วประเทศไทย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตึกเพ็ชร โดยเวลาเข้ากราบ

สักการะ มี 3 รอบ  เช้า-บ่าย-เย็น 

สามารถติดตามรายละเอียดทางช่องทาง

Facebook : สะสมบุญสร้างบารมีกับพระสีวลี789องค์ทั่วไทย

Facebook : มูลนิธิธรรมดี

Facebook : ศิลปินดาราสายบุย

Youtube  : พระสีวลี789องค์ทั่วไทย

แชร์