"นิพนธ์"ร่วมสืบสานประเพณี "บุญทานไฟ" วัดเขาล้อมนาหม่อม

สำหรับการให้ทานไฟ เป็นการทำบุญเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ เกิดความอบอุ่นในตอนเช้ามืด ของคืนที่มีอากาศหนาวเย็น โดยใช้ลานวัดเป็นที่ก่อกองไฟ แล้วทำขนมถวายพระ เป็นโอกาสที่จะได้นัดหมายพร้อมกันในตอนเช้ามืด เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ http://winne.ws/n26868

508 ผู้เข้าชม
"นิพนธ์"ร่วมสืบสานประเพณี "บุญทานไฟ" วัดเขาล้อมนาหม่อม

        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในงานประเพณี ทำบุญทานไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ณ วัดเขาล้อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมีนางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา  สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตนาหม่อม  นายอำเภอนาหม่อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อบต.นาหม่อม สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต.นาหม่อม และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในงานทำบุญทานไฟ

       ส่วนจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ร่วมกันจัดงานทำบุญทานไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอน่หม่อม และประชาชนในจังหวัดสงขลา  ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีพุทธศาสนิกชนและองค์กรต่างๆ พร้อมใจกันนำวัตถุดิบ มาร่วมกันปรุงอาหาร เพื่อร่วม พิธีทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้าตรู่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 02.00 น.- 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

        สำหรับการให้ทานไฟ เป็นการทำบุญเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ เกิดความอบอุ่นในตอนเช้ามืด ของคืนที่มีอากาศหนาวเย็น โดยใช้ลานวัดเป็นที่ก่อกองไฟ แล้วทำขนมถวายพระ เป็นโอกาสที่จะได้นัดหมายพร้อมกันในตอนเช้ามืด เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ตลอดจนถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคี ทำให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และแข็งแรง  ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน ในการร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนให้แก่รุ่นหลังต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าทางสังคม

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์