18 โรงพยาบาล เปิดให้ตรวจ COVID-19 ฟรี

18 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ COVID 19 ฟรี (สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์) พร้อมแผนที่ระบุเส้นทางจาก NOSTRA MAP http://winne.ws/n26934

2.0 พัน ผู้เข้าชม
18 โรงพยาบาล เปิดให้ตรวจ COVID-19 ฟรี

         NOSTRA Map แอปพลิเคชันแผนที่นำทาง ได้ปักหมุดโรพยาบาลที่รับตรวจสอบ COVID-19 เฉพาะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล โดยสถานพยาบาลเหล่านี้จะรับตรวจทั้งประชาชนทั่วไปและสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลได้ผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA Map ได้เลยทันที (สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจฟรี)

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ นอสตร้า แมพ ได้จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

        มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ที่สามารถไปขอรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน

18 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจCOVID 19 ฟรี(สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์)

·        รพ. จุฬาลงกรณ์

·        รพ. ราชวิถี

·        รพ. รามาธิบดี

·        รพ. วิชัยยุทธ

·        รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล

·        รพ. พญาไท 2

·        รพ. พญาไท 3

·        รพ. แพทย์รังสิต

·        รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

·        สถาบันบำราศนราดูร

·        รพ.กรุงเทพคริสเตียน

·        รพ. พระราม 9

·        รพ. เปาโลเมโมเรียล

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลรังสิต

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลเกษตร

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลพระประแดง

 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจCOVID-19 (สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์)

·        รพ. จุฬาลงกรณ์ ราคา 3,000 – 6,000 บาท

·        รพ. ราชวิถี ราคา 3,000 – 6,000 บาท

·        รพ. รามาธิบดี ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

·        รพ. วิชัยยุทธ ราคาประมาณ 7,500 บาท

·        รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล ราคา 7,900 – 10,000 บาท

·        รพ. พญาไท 2 ราคาประมาณ 6,100 บาท

·        รพ. พญาไท 3 ราคาประมาณ 6,100 บาท

·        รพ. แพทย์รังสิต ราคาประมาณ 8,000 บาท

·        รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ราคาประมาณ 9,900บาท

·        สถาบันบำราศนราดูร ราคาประมาณ 2,500 บาท

·        รพ.กรุงเทพคริสเตียน ราคา 5,000 – 10,000 บาท

·        รพ. พระราม 9 ราคา 8,000 – 10,000 บาท

·        รพ. เปาโลเมโมเรียล ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลรังสิต ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลเกษตร ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

·        รพ.เปาโลเมโมเรียลพระประแดง ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

 ที่มา https://droidsans.com

แชร์