จ.เลย งดจัดงานสงกรานต์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส(COVID -19)

จ.เลย งดจัดงานสงกรานต์งานประเพณี แห่ต้นดอกไม้สงกรานต์ ตำบลแสงภา อ.นาแห้ว ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) http://winne.ws/n26956

541 ผู้เข้าชม
จ.เลย งดจัดงานสงกรานต์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส(COVID -19)

            นายนที พรมภักดี นายอําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirrus Disease 19 : COVID - 19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว

จ.เลย งดจัดงานสงกรานต์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส(COVID -19)

           งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยนี้ จัดขึ้นที่วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา โดยจะมีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งจะเริ่มต้นแห่กันตั้งแต่วันที่ 14 - 16 เมษายน ติดต่อกัน ในเวลา 19.00 - 21.00 น. จากนั้นจะแห่ต้นดอกไม้อีกในทุกๆ คืนวันพระตลอดเดือนเมษายน โดยมีความเชื่อว่าเป็นศิริมงคล ที่ได้นำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย ทำให้อยู่ดีมีสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองร่มเย็น ปราศจากโรคภัย วัว ควาย สัตว์เลี้ยงขยายคอดออกผลสมบูรณ์ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย การแห่ต้นดอกไม้การแห่ต้นดอกไม้มีความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี

          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID - 19 ได้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน 2563 ออกไป เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม ลดการเคลื่อนย้ายคนทั้งใน - นอกประเทศ โดยเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันนี้ (17 มี.ค. 63) เพราะการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาเดียวกันอาจเสี่ยงติดโรคระบาดและอาจเกิดการแพร่เชื้อ COVID - 19 ในต่างจังหวัด เพราะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งการเดินทางในพาหนะเดียวกัน การดื่มเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาล ฯลฯ

จ.เลย งดจัดงานสงกรานต์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส(COVID -19)

          ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13 - 15 เม.ย. 63 (ไม่เป็นวันหยุดราชการ) แต่ภาครัฐจะชดเชยวันหยุดให้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าวในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จึงของดจัดงานสงกรานต์งานประเพณี แห่ต้นดอกไม้สงกรานต์ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการระบาดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์