ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาด จึงเริ่มออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 http://winne.ws/n26976

3.4 พัน ผู้เข้าชม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน

        ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน 


          23 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา นางภานิณี มโนสันติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาด จึงเริ่มออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถผ่อนชำระกับทางธนาคารต่อไปได้ เริ่มจากลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรก ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว คือ ลดอัตราดอกเบี้ยบ้านร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดห้างสรรพสินค้า สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้เป็นเวลา 6 เดือน หากเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะให้ใช้ดอกเบี้ยพิเศษ โดยลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า 1 ล้านราย คาดว่า จะมีผู้ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 20 และบางส่วนมีการกู้ร่วม ซึ่งอาจไม่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์