6 วิธี เก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกล "ไวรัสโควิด-19"

"เก็บอาหารแยกสัดส่วน สภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย" http://winne.ws/n26986

569 ผู้เข้าชม
6 วิธี เก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกล "ไวรัสโควิด-19"

อาหารสด :

     ประเภทเนื้อสัตว์ควรจัดเก็บในช่องแช่แข็ง

ไข่ :

     วางไข่เอาด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ในตู้เย็น

อาหารแห้ง :

     ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแยกเก็บในที่โปร่ง ไม่อับชื้น

น้ำดื่ม :

      เก็บในที่แห้ง โปร่ง ไม่เก็บรวมกับสารเคมีต่าง ๆ และต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม.

ผักสด ผลไม้ :

     ควรจัดเก็บในช่องแช่ผัก

นม UHT :

     อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท  และเครื่องปรุงรส เก็บในที่เย็น แห้ง โปร่ง ไม่อับชื้น เรียกตามวันหมดอายุ

"เก็บอาหารแยกสัดส่วน สภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย"

ที่มา กรมอนามัย https://www.facebook.com/anamaidoh

แชร์