สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พร้อมมอบสิ่งของให้ตัวแทนชุมชนไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยโควิด-19 http://winne.ws/n27061

2.5 พัน ผู้เข้าชม
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

         สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พร้อมมอบสิ่งของให้ตัวแทนชุมชนไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยโควิด-19 


        เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ท่านเจ้าประคุณพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยมีพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก และคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก สำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

        โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดได้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)จังหวัดนครนายกโดยการนำของพระราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานประจำศูนย์ต่างๆของแต่ละอำเภอ จำนวน 5 แห่งดังนี้ 

1.โรงทานวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก 

2.โรงทานวัดพรหมหาจุฬามณี อำเภอเมืองนครนายก 

3.โรงทานวัดช้าง อำเภอบ้านนา 

4.โรงทานวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี 

5.โรงทานวัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ 

       

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

          โดยให้คณะะสงฆ์ทุกอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอแต่ละอำเภอ ร่วมกันจัดให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ได้ออกสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และเป็นตัวแทนนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการป้องกันการชุมนุมและการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ตามนโยบายของจังหวัดนครนายก

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์