ชมรมรักษ์บวรฯ ปุทมธานี ถวายข้าวสาร 6,500 กิโล พร้อมถุงยังชีพ 500 ชุด แด่คณะสงฆ์

ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี และผู้มีจิตศรัทธา ถวายข้าวสาร 6,500 กิโลกรัม พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด แด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี http://winne.ws/n27074

2.5 พัน ผู้เข้าชม

          ตลาดรังสิต น้อมถวายข้าวสาร 6,500 กิโลกรัม พร้อมถุงยังชีพ 500 ชุด แด่คณะสงฆ์ปทุมฯ

          คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต ร่วมด้วยคณะเจ้าภาพ และผู้มีจิตศรัทธา น้อมถวายข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จำนวน 1,300 ถุง รวม 6,500 กิโลกรัม พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด แด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

          เพื่อร่วมสมทบสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานสนองตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของคณะสงฆ์จังหงัดปทุมธานี และการสาธารณสงเคราะห์ มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนวงรอบวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ชมรมรักษ์บวรฯ ปุทมธานี ถวายข้าวสาร 6,500 กิโล พร้อมถุงยังชีพ 500 ชุด แด่คณะสงฆ์
ชมรมรักษ์บวรฯ ปุทมธานี ถวายข้าวสาร 6,500 กิโล พร้อมถุงยังชีพ 500 ชุด แด่คณะสงฆ์
ชมรมรักษ์บวรฯ ปุทมธานี ถวายข้าวสาร 6,500 กิโล พร้อมถุงยังชีพ 500 ชุด แด่คณะสงฆ์
ชมรมรักษ์บวรฯ ปุทมธานี ถวายข้าวสาร 6,500 กิโล พร้อมถุงยังชีพ 500 ชุด แด่คณะสงฆ์

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

แชร์