คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)

คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและคณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล ฝ่ายมหานิกาย ร่วมกับ ฝ่ายธรรมยุต จัดทำโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID -19) http://winne.ws/n27075

2.3 พัน ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)

       คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส (COVID -19)

       เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและคณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล ฝ่ายมหานิกาย ร่วมกับ ฝ่ายธรรมยุต  โดยสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก    

      จัดทำโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID -19)  โดยมอบข้าวกล่องให้กับชาวบ้านชุมนุมวัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม โรงพยาบาลชัยบาดาลและ สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันยิ่งใหญ่ ให้กับทีมแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน

โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกภาคส่วน

มีท่าน นายชุมพล ยินดีผล
นายอำเภอชัยบาดาล

พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส
ผกก.สภ.ชัยบาดาล

นายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล

นางธัญญมน ศรีผ่าน
นายกเทศบาลตำบลลำนารายณ์

นางรัตนา บรรจง
ประธานมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ 16 ลำนารายณ์

ศูนย์แพทย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์

และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขออนุโมทนาบุญ


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ ที่นี่ วัดลำนารายณ์

คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)
คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)
คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)
คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)
คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)
คณะสงฆ์ลพบุรี ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส(COVID -19)
แชร์