จ.เชียงใหม่ เร่งกระจายลิ้นจี่คุณภาพ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งกระจายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพจากจังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา อุดรธานี ปราจีนบุรีและพัทลุง http://winne.ws/n27164

4.0 พัน ผู้เข้าชม
จ.เชียงใหม่ เร่งกระจายลิ้นจี่คุณภาพ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งกระจายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพจากจังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอุดรธานี ปราจีนบุรีและพัทลุง


       นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลไม้ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ไปยังจังหวัดสงขลาโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้ ตลาดพงษ์เจริญ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รอบที่ 16 จำนวน 7.09 ตันมูลค่ารวม 201,222 บาท ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 16 ครั้ง ปริมาณรวม 57.32 ตัน มูลค่ารวม 1,622,367 บาท พร้อมจัดหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอไชยปราการ นำผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ไปจำหน่ายบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี(ตลาดร่มเขียว)จำนวน 2.5 ตัน มูลค่ารวม 125,000 บาท

จ.เชียงใหม่ เร่งกระจายลิ้นจี่คุณภาพ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

        นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่บนพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท จำนวน 5 ตัน มูลค่ารวม 225,000 บาท รวมส่งลิ้นจี่ไปแล้ว 8 จังหวัด จำนวน 19.93 ตัน มูลค่ารวม 896,850 บาท

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กระจายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพจากจังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่สั่งซื้อจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการค้าส่ง รวมทั้งหมด 79.75 ตัน ซึ่งมีมูลค่ารวม 2,644,217 บาท เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ให้ประชาชนได้บริโภคผลไม้ดีมีคุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์