กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน “ปลาทูแม่กลอง” ของดีสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI “ปลาทูแม่กลอง” ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม มั่นใจช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น http://winne.ws/n29092

2.0 พัน ผู้เข้าชม

       กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI “ปลาทูแม่กลอง” ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม มั่นใจช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน “ปลาทูแม่กลอง” ของดีสมุทรสงคราม

       นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ปลาทูแม่กลอง” เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อจากส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม สิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม และพริกบางช้าง โดย “ปลาทูแม่กลอง” มีแหล่งอาศัยในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนใน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ


       และที่ราบชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ลักษณะดินเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำและตะกอนน้ำทะเล ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหาร ทำให้ปลาทูแม่กลองมีลำตัวกว้าง แบน สั้น ผิวหนังขาวเงินมันวาว มีแถบสีน้ำเงินแกมเขียวหรือแถบสีเหลือง ครีบหางสีเหลืองทอง มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านรสชาติและรูปร่าง 


       โดยเนื้อปลาทูที่นึ่งแล้วจะมีความละเอียดนุ่ม เนื้อแน่น หอม และมันมาก เมื่อนำมาบรรจุลงในเข่งจะมีลักษณะหน้างอ คอหัก ด้วยลักษณะเช่นนี้ จึงทำให้ปลาทูแม่กลองเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย จนมีคำกล่าวที่ว่า “ปลาทูแม่กลองของแท้ จะต้องหน้างอ คอหัก” บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากปลาทูบริเวณอื่นไปโดยปริยาย และหลายหน่วยงานได้นำเอกลักษณ์นี้มาใช้ในการจัดกิจกรรมงานประจำปี “เทศกาลกินปลาทูที่แม่กลอง” ซึ่งจัดมาอย่างยาวนานถึง 24 ปี นับเป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียง และได้รับการประชาสัมพันธ์จากภาคส่วนต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไปกว่า 12 ล้านบาท


       สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามแหล่งภูมิศาสตร์ และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์