ก.พาณิชย์ เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ผ่านช่องทางออนไลน์

พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าไปส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าในช่วงผลผลิตล้นตลาด http://winne.ws/n27177

3.2 พัน ผู้เข้าชม
ก.พาณิชย์ เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ผ่านช่องทางออนไลน์

        กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดช่องทางการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสินค้าคุณภาพดี GI ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

      นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดีจนได้รับรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ชนิดแรกของจังหวัด ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 2,252 ราย บนพื้นที่กว่า 20,900 ไร่ ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอบ้านแพ้ว กระทุ่มแบน และอำเภอเมือง สร้างผลผลิตได้ประมาณ 200 ล้านผลต่อปี หรือประมาณ 480 ผลต่อไร่ 

       สำหรับจุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ที่ผ่านการรับรองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการนำไปสร้างพลังงาน ขณะเดียวกันยังช่วยล้างพิษดูดซับของเสียในร่างกายและมีสารป้องกันการเกิดมะเร็ง ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ผ่านล้งที่เข้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรในพื้นที่โดยตรง และการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศ 

ก.พาณิชย์ เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ผ่านช่องทางออนไลน์

       ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เข้าไปส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย พร้อมพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ CLMV เพื่อเชื่อมโยงตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าในช่วงผลผลิตล้นตลาด และย้ำให้เกษตรกรคงคุณภาพของผลผลิตไม่รับตัดในช่วงราคาสูงแต่คุณภาพยังไม่ได้ 

       พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ยังเปิดเผย ถึงการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยอมรับว่า ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกหลักจึงไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จากนั้นช่วยปลายเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นช่วงหน้าแล้งผลผลิตออกมาน้อย เกษตรกรจึงไม่ได้รับผลกระทบมาก นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการผลักดันการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วออนไลน์ เนื่องจากผลผลิตจะออกมาสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์