วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวงพร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์ชัย ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย พร้อมจัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 http://winne.ws/n27235

723 ผู้เข้าชม
วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวงพร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

        พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงบรรยากาศผ่อนปรนมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย จะได้มีการเปิดวัดและจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 

วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวงพร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

        ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางวัดโพธิ์ชัย ก็จะมีมาตรการ ให้สอดคล้องกันการประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เรื่องของการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่  5 กรกฎาคม 2563 ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันอาสาฬหบูชา โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ และมีการจัดนิทรรศการเทียนพรรษาของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่จะนำมาตั้งให้ชมกันภายในวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง โดยจะไม่มีขบวนแห่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวงพร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวงพร้อมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่า ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่ทางวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงได้จัดเตรียมไว้ เช่นมีเจลล้างมือไว้บริการ ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย มีการวัดอุณหภูมิ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่เป็นมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ทางวัดได้มีความพร้อมก่อนหน้านี้มานานแล้ว และมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันทุกวันอยู่แล้ว ฉะนั้นการจัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น ทางวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จะได้จัดกิจกรรมตามปกติ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้มากราบขอพรและนมัสการองค์หลวงพ่อพระใส และทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา.

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์