สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นพระเพณีตักบาตรทางน้ำ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เรื่อยไป โดยวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะตกลงกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพ http://winne.ws/n27478

324 ผู้เข้าชม
สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

        จังหวัดปทุมธานีสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

        วันที่ 7 ตุลาคม 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 11 เวลา 07.00 น. ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดโบสถ์ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ทางเรือ) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัด นางเบญจมาส แก่นเมือง พมจ.ปทุมธานี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สสค.ปทุมธานี นางสิญา ทองดี สคป.ปทุมธานี นายสุชาติ คงสำเร็จ ทสจ.ปทุมธานี พ.ต.อ.อธิคม จันทร์อินทร์ ผกก.สภ.สวนพริกไทย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมตักบาตร 

สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

           ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นพระเพณีตักบาตรทางน้ำ (ในปัจจุบันมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการตักบาตรในบริเวณวัดด้วย) ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เรื่อยไป โดยวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะตกลงกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อไม่ให้ตรงกัน เพราะถ้าตรงกันแล้ว จำนวนพระที่มารับบิณฑบาต และต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้กำหนดวัน เวลา จะได้จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ไว้ทำบุญตักบาตรได้ถูกต้อง และในวันนี้ได้จัดขึ้นที่วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี มีเรือจากวัดต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมตักบาตรพระร้อย (ทางน้ำ)

สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
สืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดโบสถ์ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์