ธรรมกายมอบถุงยังชีพ 815 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกัมพูชา

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ จำนวน 815 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 800 ครัวเรือน http://winne.ws/n27507

408 ผู้เข้าชม
ธรรมกายมอบถุงยังชีพ 815 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกัมพูชา

         วันที่ 24 ต.ค.2563 พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ จำนวน 815  ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 800 ครัวเรือนในตำบลก็อมเรียง  ตำบลโอร์ดา  ตำบลบึงเรียง  ตำบลตราง  ตำบลตาแซน ตำบลตาเกรีย เขตอำเภอก็อมเรียง จังหวัดพระตระบอง และคณะสงฆ์ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา

          ทั้งนี้นาวาเอกรัฐพล ลุนพล หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ได้รับการประสานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาว่า เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ได้เกิดมรสุมพัดผ่านเข้าในพื้นที่หลายครั้งทำให้เกิดฝนตกหนัก  น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายจำนวนมาก  ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ปัจจุบันได้ขาดแคลนอาหาร  เครื่องอุปโภค บริโภค  และยารักษาโรค จึงขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์