ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตาม "โครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ"

"โครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ" ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการ เพื่อส่งเสริมเมืองคุณธรรมตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) http://winne.ws/n27529

675 ผู้เข้าชม

       ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรตาม "โครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ"  ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเมืองคุณธรรมตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลย เมืองคุณธรรม และรักษาศีลห้าในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และจรรโลงไว้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ข้อที่ 6 Open Town to Arts and Culture (เลยเมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม) ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธตลอดทั้งปีขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตาม  "โครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ"
ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตาม  "โครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ"
ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตาม  "โครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ"
แชร์